Home Rules Search Enroll Grooms Brides Response     Contact us
 
 
 
 
Home

केंद्राची प्रमुख वै्शिष्टे

  1. फक्त मराठा समाजासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विश्वसनीय कार्य.
  2. दरवर्षी दहा हजारांपेक्षा अधिक नवीन स्थळांची नोंदणी.
  3. प्रोफार्इल मॅचिंग- वेबसार्इटवर वय, उंची, मंगळ, शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवसायाचे ठिकाण, मूळ गांव, सध्या राहण्याचे ठिकाण या सर्वांवरून फोटोसह स्थळे शोधाण्याची सुविधा.
  4. स्थळांची माहिती त्वरीत घरपोच , वेबसार्इटवरील Response Option मधून र्इमेलने स्थळांची माहिती त्वरीत मिळते ( दहा दिवसात दहा स्थळे मिळतात.) एक्स्प्रेस इंटरेस्ट- आपण माहिती घेतलेल्या सर्व स्थळांना आपली माहिती आमच्यातर्फे त्वरीत र्इमेल ने व एस एम एस द्वारा पाठविली जाते. केंद्रात संपूर्ण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा उच्च्शिक्षित स्थळे नोंदविली असल्यामुळे आपणांस इतर विवाह केंद्रात नांव नोंदविण्याची गरज नाही. आजपर्यंत हजारो लग्ने जमली आहेत.
   
 
 
  : संपर्क :  
  श्री मधुकर रामभाऊ काष्टे ( सर )
श्रीराम कॉलनी सेलू,
ता.सेलू जि.परभणी 431 503
 

संपर्क : +91 9422192079
          +91 9527173895
Email: [email protected]
www.jijaumarathamarriagebureau.in

 

 

 
 
Home Rules Search Enroll Grooms Birdes Response Contact us Visit No install tracking code
Designed & powered by : www.pameweb.net [email protected] Cell : +91 9689710330 * All Rights Reserved © Copyright Jijau Maratha Marriage Bureau Selu.